Termes i condicions d'ús

1. INTRODUCCIÓ

El present document (conjuntament amb tots els documents que s'hi esmenten) estableix les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquesta pàgina web (tiendaSLAM.com) i la compra de productes a la mateixa (en endavant, les "Condicions").

Li preguem que llegeixi atentament les presents Condicions, la nostra Política de Cookies i la nostra Política de Privacitat (conjuntament, les "Polítiques de Protecció de Dades") abans d'utilitzar aquesta pàgina web.

En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per les nostres Polítiques de Protecció de Dades, per la qual cosa si no està vostè d'acord amb totes les Condicions i amb les Polítiques de Protecció de dades, no ha d'usar aquesta pàgina web. Aquestes Condicions podrien ser modificades. És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment de realització de comandes o en defecte d'aquests, en el moment d'ús de la pàgina web seran les que li siguin aplicables. Si té alguna pregunta relacionada amb les Condicions o les Polítiques de Protecció de Dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

2. ELS NOSTRES DADES

La venda d'articles a través d'aquesta pàgina web és realitzada sota la denominació TIENDASLAM.COM per Juana Catalina Guasch Sans samb domicili a Urb. Ses Vinyes, 36 (Es Mercadal),  i DNI DNI 41496550L, amb telèfon  619 26 32 54 i correu electrònic info @ tiendaslamcom.

3. LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB

La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè seran tractades d'acord amb el que estableixen les Polítiques de Protecció de Dades. En fer ús d'aquesta pàgina web vostè consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

4. ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB

En fer ús d'aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa vostè es compromet a:

i. Fer ús d'aquesta pàgina web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlids.
ii. No realitzar cap comanda fals o fraudulent. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una comanda d'aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-i informar les autoritats pertinents.
iii. Facilitar-seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte de forma veraç i exacta.Asimismo, consenteix que podrem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si cal (veure la nostra Política de Privacitat) .Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda. En realitzar una comanda a través d'aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

5. DISPONIBILITAT DEL SERVEI

Els articles que s'ofereixen a través d'aquesta pàgina web estan únicament disponibles per al seu enviament territori espanyol (excepte Canàries, Ceuta i Melilla).

6. COM FER UNA COMANDA

Per realitzar una comanda, haurà de seguir el "Procediment de Compra Online":


1- Seleccionar productes amb les seves característiques

2- Afegir-a la cistella

3- Obrir un compte a la web si no està registrat

4- Seleccionar les seves adreces d'enviament i facturació

5- Seleccionar les opcions d'enviament

6- Seleccionar mètode de pagament


En finalitzar el procediment de Compra Online, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda (la "Confirmació de Comanda"). Així mateix, l'informarem mitjançant correu electrònic que el producte està sent enviat (el "Enviament").

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

En cas que vostè detectés que s'ha produït un error en introduir les seves dades personals durant el seu registre com a usuari d'aquesta pàgina web, podrà modificar els mateixos en l'apartat "El meu compte". En tot cas, podrà corregir errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de compra dirigint-se al servei d'atenció al client a través del telèfon 971356517, o de l'adreça de correu electrònic info@tiendaslam.com, així com exercitar el dret de rectificació contemplat en la nostra Política de Privacitat mitjançant info@tiendaslam.com.


Aquesta pàgina web mostra finestres de confirmació en diversos apartats del procés de compra que no permeten prosseguir amb la comanda si les dades d'aquests apartats no s'han proporcionat correctament. Així mateix, aquesta pàgina web ofereix els detalls de tots els articles que hi hagi afegit a la seva cistella durant el procés de compra, de manera que, abans de realitzar el pagament, vostè podrà modificar les dades de la seva comanda. Si vostè detectés un error en la seva comanda amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, s'haurà de posar en contacte de manera immediata amb el nostre servei d'atenció al client, al telèfon oa l'adreça de correu electrònic anteriorment esmentats, per a esmenar l'error .

8. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats pel que fa al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués vostè haver abonat.

9. LLIURAMENT

Llevat que hi hagi circumstàncies derivades de la personalització dels productes, o es produeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries, li enviarem la comanda consistent en els producte / s relacionats en cada Confirmació d'Enviament en el termini assenyalat a la pàgina web segons el mètode d'enviament seleccionat i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies a comptar de la data de la Confirmació de Comanda.

Tingueu en compte, en qualsevol cas, que no realitzem lliuraments a domicili els dissabtes, ni els diumenges, ni els festius.

Als efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el "lliurament" o que la comanda ha estat "lliurat" en el moment en què vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes, el que es acreditar mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda.

10. INCAPACITAT D'ENTREGA

Si a l'empresa de transports no podeu efectuar el lliurament de la seva comanda se absent o hi ha algun problema amb la direcció aquesta intentarà contactar per telèfon o correu electrònic amb el client per acordar el moment i lloc del lliurament.

En cas que transcorreguts 15 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, la comanda no hagi estat lliurat per causa no imputable a nosaltres, entendrem que vol desistir del contracte i el considerarem resolt.

Com a conseqüència de la resolució del contracte, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data en què considerem resolt el contracte.

Si us plau, tingui en compte que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional, per la qual cosa estarem autoritzats a repercutir-li les despeses corresponents

11. TRANSMISSIÓ DE RISC I LA PROPIETAT

Els riscos dels productes seran al seu càrrec a partir del moment del seu lliurament. Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb els mateixos, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula 9 anterior), si aquesta tingués lloc en un moment posterior.

12. PREU I PAGAMENT

Els preus de la pàgina web inclouen IVA, però exclouen les despeses d'enviament, que s'afegiran a l'import total degut segons s'exposa a la nostra web

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en aquesta suspensió) els possibles canvis no afectaran les comandes pel que fa als que ja li hàgim enviat una Confirmació de Comanda.

Una vegada que hagi seleccionat tots els articles que vol comprar, aquests s'hauran afegit a la seva cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per a això, haurà de seguir els passos del procés de compra, omplint o comprovant la informació que en cada pas se li demana. Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podrà modificar les dades de la seva comanda.

Podrà utilitzar com a mitjà de pagament

les targetes Visa, Mastercard i Maestro. El pagament mitjançant de targeta es realitza utilitzant els serveis del TPV virtual de Caixabanc.

transferència bancària

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, però si l'entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

Així mateix si ha utilitzat el mètode de pagament "Transferència bancària", si en el termini de 3 dies laborables no disposem de l'import total de la comanda realitzada al nostre compte bancari procedirem a la cancel·lació del mateix i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.


13. COMPRA COM CONVIDAT

Aquesta pàgina web també permet la compra a través de la funcionalitat de compra com a convidat. En aquesta modalitat de compra, se li sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per poder tramitar la seva comanda. Un cop finalitzat el procés de compra, se li oferirà la possibilitat de registrar-se com usuari o continuar com a usuari no registrat.

14. IMPOST DEL VALOR AFEGIT I FACTURACIÓ

De conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels articles s'entendrà localitzada en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l'article concret de què es tracti. Vostè ens autoritza expressament a emetre la factura en suport electrònic, si bé podrà indicar-nos en qualsevol moment la seva voluntat de rebre una factura en suport paper, en aquest cas, emetrem i remetrem la factura en aquest format.

15. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

15.1 Dret legal a desistir de la compra.

Dret de desistiment.
Si vostè està contractant com a consumidor i usuari, té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns.

Per exercir el dret de desistiment, heu de notificar-nos a TiendaSlam.com mitjançant els següent mètodes:

Per correu postal notificant a
TIENDA SLAM | Urb. Ses Vinyes, 36 07748 Fornells

al telèfon  619 26 32 54

en el correu electrònic: info@tiendaslam.com

mitjançant el formulari general de contacte de la nostra pàgina web

utilitzant el formulari de missatges que trobareu al final del Detall de dades dels seus demanat a El seu compte

La seva decisió de desistir del contracte a través dels mitjans que posem a la seva disposició serà una declaració inequívoca no subjecta a cap tipus d'interpretació. Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment següent:

A l'atenció de Slam Fornells, SL

Per la present li comunico / comuniquem que desisteixo del meu contracte de venda les dades del relaciono a continuació:

- Comanda referència número:
- Nom del consumidor:
- Direcció del consumidor:
- Data de realització de la comanda:
- Data d'avui

Per complir el termini desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informe de la seva decisió de desistir del present contracte.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial.

No incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant l'anterior, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Haurà vostè retornar-nos els productes sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. La direcció a la qual s'ha de trametre els productes és la següent:

TIENDA SLAM
Urb. Ses Vinyes, 36
07748 Fornells (Es Mercadal)

Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini.

Haurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns. Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

15.2 Disposicions comunes

No tindrà vostè dret a desistir del contracte l'objecte sigui el subministrament d'algun dels productes següents: - Articles personalitzats. - CD / DVD de música sense el seu embolcall original. - Béns precintats per raons d'higiene que hagin estat desprecintats després del lliurament. El seu dret a desistir del contracte serà d'aplicació exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en que vostè els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, si se'ls ha arrencat les etiquetes o el producte no està en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany, per la qual que haurà de ser curós amb el / s producte / s mentre estiguin en la seva possessió.

Si us plau, torni l'article utilitzant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que, si s'escau l'acompanyin.

Recordeu que si vostè decideix retornar-nos els articles a ports deguts estarem autoritzats a carregar-li les despeses en què puguem incórrer. Després d'examinar l'article li comunicarem si té dret al reemborsament de les quantitats abonades. El reemborsament de les despeses de transport únicament es realitzarà quan el dret de desistiment s'exerciti dins del termini legal i es retornin tots els articles que componen la comanda en qüestió.

15.3 devolucions de productes defectuosos

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s'ajusta al que estipula el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata per mitjà del nostre formulari de contacte facilitant les dades del producte així com del dany que pateix, o bé trucant per telèfon al número 971 376517 on li indicarem la forma de procedir.

El producte el podrà retornar lliurant-ho a un missatger que enviarem al seu domicili o enviant-lo a l'adreça següent:

Tienda Slam
Urb. Ses Vinyes, 36
07748 Fornells (Es Mercadal)

Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per correu electrònic dins d'un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució del mateix (si escau). El reemborsament o la substitució de l'article s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en què li notifiquem que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d'alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar-li el article i els costos en què vostè hagi incorregut per tornar-nos a nosaltres. La devolució s'efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra.


16. GARANTIES

Si contracta com a consumidor i usuari, li oferim garanties sobre els productes que comercialitzem a través d'aquesta pàgina web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent, per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

S'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que

(I) s'ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i tinguin les qualitats que hàgim presentat en aquesta pàgina web,
(Ii) siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus (iii) presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que siguin fonament esperables.

En aquest sentit, si algun dels productes no és conforme amb el contracte, vostè ha de posar en el nostre coneixement seguint el procediment detallat a l'apartat 15.3 anterior i mitjançant qualsevol dels mitjans de comunicació previstos a l'efecte.

17. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Llevat que es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit a la nostra pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra d'aquest producte.

No obstant això, i llevat de disposició legal en sentit contrari, no acceptarem cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

i. pèrdues d'ingressos o vendes
ii. pèrdua de negoci
iii. lucre cessant o pèrdua de contractes
iv. pèrdua d'estalvis previstos
v. pèrdua de dades
vaig veure. pèrdua de temps de gestió o d'horari d'oficina

A causa de la naturalesa oberta d'aquesta pàgina web ia la possibilitat que es produeixin errors en l'emmagatzematge i transmissió d'informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d'aquesta pàgina web llevat que s'estableixi expressament el contrari en la mateixa.

18. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Vostè reconeix i accepta que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s'aporten com a part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o als que ens van atorgar llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d'aquest material únicament en la forma en que l'hi autoritzem expressament nosaltres o els que ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda o dades de contacte.

19. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

No ha de realitzar un ús indegut d'aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. No tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d'un atac de denegació de servei o d'un atac de denegació de servei distribuït. L'incompliment d'aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d'infraccions tipificades per la normativa aplicable.

Informarem de qualsevol incompliment d'aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l'atacant. Així mateix, en cas d'incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d'estar autoritzat a fer servir aquesta pàgina web. No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l'ús d'aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redireccioni.

20. LINKS DES DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En el cas que la nostra pàgina web contingui enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

21. COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Mitjançant l'ús d'aquesta pàgina web, vostè accepta que la major part d'aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web.

A efectes contractuals, vostè consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

22. NOTIFICACIONS

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d'enviar preferiblement a través del nostre formulari de contacte. D'acord amb el que disposa la clàusula 21 anterior i llevat que s'estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé al correu electrònic o bé a l'adreça postal facilitada per vostè a l'hora de realitzar una comanda. S'entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin a la nostra pàgina web, 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta.
Per provar que la notificació ha estat feta, n'hi haurà prou amb provar, en el cas d'una carta, que tenia la direcció correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d'un correu electrònic , que el mateix va ser enviat a l'adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

23. CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS

El contracte és vinculant tant per a vostè com per a nosaltres, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i drethavents. Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit.

Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, en qualsevol moment durant la seva vigència. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si escau, vostè, com a consumidor, té reconeguts per llei ni s'anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com tàcites , que li haguéssim pogut atorgar.

24. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable ( "Causa de Força Major").

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d'exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i entre altres, els següents:
a. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
b. Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
c. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
d. Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
e. Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
f. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

S'entén que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per a complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major.

Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la Causa de Força Major.

25. RENÚNCIA

La manca de requeriment per la nostra part del compliment estricte de la seva banda d'alguna de les obligacions assumides per vostè en virtut d'un contracte o de les presents Condicions o la manca d'exercici per la nostra part dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut d'aquest contracte o de les Condicions, no suposarà renúncia ni cap limitació en relació amb aquests drets o accions ni li exonera a vostè de complir amb aquestes obligacions.

Cap renúncia per la nostra part a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions. Cap renúncia per la nostra part a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d'un contracte té efecte, llevat que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a vostè per escrit de conformitat amb el que disposa en l'apartat de Notificacions anterior.

26. NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d'un contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

27. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa a les mateixes constitueixen l'acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l'objecte de les mateixes i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans d'aquest, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

Ni vostè ni nosaltres disposarem d'acció davant de qualsevol declaració incerta realitzada per l'altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data d'un contracte (llevat que s'hagués fet tal declaració incerta de forma fraudulenta) i l'única acció de què disposarà l'altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que disposen les presents Condicions.

28. EL NOSTRE dret de canviar AQUESTES CONDICIONS

Tenim dret de revisar i modificar els presents Condicions en qualsevol moment. Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en que utilitzi la present pàgina web o efectuï cada comanda, llevat que per llei o decisió d'organismes governamentals haguem de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de privadesa, en aquest cas, els possibles canvis afectaran també a les comandes que vostè hagués fet prèviament.

29. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afecta els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

30. COMENTARIS, SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments, així com qualsevol consulta, queixa o reclamació, a través del nostre formulari de contacte, del número de telèfon o de l'adreça postal o de correu electrònic indicats en la clàusula 2 de les presents Condicions.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-les trucant al telèfon 619 26 32 54 o a través del nostre formulari de contacte. Les seves queixes i reclamacions davant nostre servei d'atenció al client seran ateses en el termini més breu possible i, en tot cas, en el termini legamente establert.

Si vostè com a consumidor considera que els seus drets han estat vulnerats, pot dirigir-les seves queixes a través de l'adreça de correu electrònic info@tiendaslam.com per tal de sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies.

En aquest sentit, si l'adquisició entre vostè i nosaltres s'ha celebrat en línia a través del nostre lloc web, d'acord amb el Reglament Nº 524/2013 de la UE, l'informem que vostè té dret a sol·licitar amb nosaltres una resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible a través de l'adreça d'Internet http://ec.europa.eu/consumers/odr/.